RENTAT

El rentat és un procés bàsic per mantenir el vehicle en les millors condicions, si volem evitar que la brutícia i contaminants de la superfície penetrin en la laca del nostre vehicle causant marques i ratllades en la pintura haurem de rentar el cotxe regularment.

 A DCD no danyem la pintura en el rentat ja que utilitzem guants de llana de xai, segons l'estat del vehicle utilitzem un prerentat (bany d'escuma) que serveix per estovar la brutícia, seguidament aclarem i procedim al rentat reduïnt considerablement el perill de ratllar la pintura i per acabar l'assequem amb microfibra weafle weave.

 El rentat en túnels de rodets és molt perjudicial per la nostra pintura, ja que ens crea microratllades i swirls (ratllades en forma d'espiral o tela d'aranya) en la pintura, s'aprecien molt fàcilment a la llum del sol i sobretot en colors foscos.

DESCONTAMINAT

Amb el temps notarem que la pintura té un tacte aspre, aquesta rugositat és causada per l'acumulació gradualment de contaminants de la pol.lució industrial, ferodo de les pastilles de fre, quitrà de les carreteres, restes d'excrements, mosquits, pluja àcida, resina d'àrbres... aquestes partícules no s'eliminen amb un rentat per molt bé que el fem.

 Per descontaminar utilitzem una clay bar, després de netejar el vehicle procedim a descontaminar panell a panell mitjançant una bona lubricació i així fins que notem que ha desaperagut la rugositat i notem que la pintura queda ben suau al tacte.

SEGELLAT I ENCERAT

El segellat (cera sintètica) és una gran protecció per la carrosseria, està composta per polímers, resines... la seva acció principal és la de tancar els porus de la laca evitant així que s'hi adhereixin la pols i brutícia del dia a dia.

 L'encerat (cera natural) ens proporciona una menor protecció en quan a durabilitat, peró per contra el seu acabat és superior tant amb brillantor, com en la profunditat de la pintura aconseguint així un efecte mirall o efecte mullat sorprenent.

Aquests efectes són gràcies al component principal de la cera que és la carnauba.

 Recordar que és molt important que abans d'encerar o segellar tinguem la superfície ben descontaminada. 

CORRECCIÓ PINTURA

Amb el pas del temps la nostra pintura és va deteriorant i al final acabem per pinta'l de nou!! peró el que a DCD volem ensenyar-li és que la gran majoria d'aquests danys és poden solucionar.

 Aquests danys poden ser eliminats a través d'un polit, és poleix la capa superficial de la laca i és deixa completament lliure de defectes tals com ratllades, marques de mosquits, d'excrements, de rentat amb rodets,etc...

 El que fan aquestes marques és impedir que la llum és reflexi adequadament, ja que la superfície està plena d'imperfeccions que no deixen que la llum arribi a la pintura, per aixó amb el temps el nostre vehicle va perdent la brillantor.

 El procés que realitzem és: 

  -Rentat i descontaminat del vehicle

  -Mesura d'espessors de cada panell

  -Correcció pintura amb tres passos de polit: Tall,mig    i acabat

  -Tornar a rentar i comprovar que no quedi algún     defecte

  -Segellat i/o encerat

ÚLTIMS TREBALLS AL FACEBOOK

Novetats

TREBALLEM AMB LES MILLORS MARQUES

Contacte:

C/Mas Falgàs 30A

17180 Vilablareix

Telf: 972 396381

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Different Car Detail

Página web creada con IONOS Mi Web.